சுடுமணல்

About

இலங்கை – ஒரு 25 வருடம்
புகலிடம் (சுவிஸ்) – இதுவரை 32 வருடம்.

அவ்வப்போது நான் எழுதியவற்றை சுடுமணலில் சேமிக்கும் முயற்சியில்…
– ரவி

email : (ravin@bluewin.ch)

facebook : http://www.facebook.com/ravindran.pa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


  • SHAN NALLIAH: Great service! God bless you all & our people!
  • Pathman: இன்று தான் வாசிக்கிறேன் நாங்கள் பார்த்த காட்சியும் 100 ப
  • Sivashankar.A.S.Bala: மிகவும் நல்ல பதிவு... தீவிரவாத வன்முறைகள், கொடுமைகள் என்
%d bloggers like this: