சுடுமணல்

குமிழி – வெளியீடு சூரிச் 06.09.20

Posted on: September 10, 2020

புகைப்படங்களும் காணொளியும்

 • அறிமுகம்
  நேரில் :
  மாலினி மாலா (யேர்மனி)
  ராஜன் (சுவிஸ்)
  இணையவழி :
  புதியமாதவி (மும்பை)
  சண்முகராஜா (தமிழகம்)
 • வாசகர் பகிர்வு

காணொளி : அமரதாஸ் (Wide Vision Studio)

***

புகைப்படம் – ஜெயந்தன்

*

புகைப்படம் – ஆரதி, நிறமி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Pages

Follow சுடுமணல் on WordPress.com

Archives

Blog Stats

 • 29,550 hits
%d bloggers like this: