சுடுமணல்

Archive for June 2019

சுவிஸ் ஆதரவு அமைப்பு தனது 5வது வருடத்தை கடந்திருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் நான்கு பேர் கொண்ட குழுவாக -தமது திருப்திக்காக- வன்னியில் போர்ப்பட்டு அங்கங்களை இழந்த மக்களில் சிலருக்காவது தாம் உதவவேண்டும் என்ற மனச்சாட்சியின் வழிநடத்தலினால் உந்தப்பட்ட நண்பர்கள் அனைவருமே சூரிச் இல் ரக்சி சாரதிகளாக இருந்தனர். (பனிக்காலப் பொழிவின் வெப்பநிலை சைபர் பாகைக்கு கீழே போயிருக்க சூரிச் ஏரியிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற காற்று குளிரை இன்னமும் அதிகமாக்கிக் கொண்டிருக்கும். இரவுப் பொழுதில் ரக்சி தொழிலாளியாக வேலைசெய்வது அவளவு இலகுவானதல்ல).

Read the rest of this entry »


Follow சுடுமணல் on WordPress.com

Archives

Blog Stats

  • 22,197 hits