சுடுமணல்

மதகு மைந்தர்கள்

Posted on: December 24, 2003

பெண்ணியத்தை ஒரு தோசைபோல்
சுட்டுக் காட்ட
சவால்விட்டபடியே வந்தனர் அவர்கள்.

இரத்தமும் சதையுமாய்,  உடல்
மாறுதலை நேசித்து
வளர்கிறது
நம்மைச் சுற்றியதெல்லாம் மாறுகிறது
மாறாத தத்துவங்களை திணித்தவர்களும்
காணாமல் போயினர்.
ஆனாலும் கல்தோன்றா காலத்து முன் தோன்றியவர்கள்
நாம்
கலாச்சார உளியுடன் அலைகின்றோம்
பெண்சிலை வடிக்க.

காதலின் வயப்படலில் எழும்
உணர்வுகளை
பெண்ணிடமிருந்து களவாடுகிறாய்.
போதைப் பொருளாய்
மிதக்கிறாள் அவள் உன் நினைவில்.

பெண்விடுதலை என்றதுமே
பெண்குறிமேல் மொய்க்கும் கருத்துகளோடு
இரைச்சலிடும்வரை
பெண்ணியம் என்ன
பெண்ணையும் நீ
புரிந்துகொள்ள முடியாது போ!

– ரவி (24122003)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Follow சுடுமணல் on WordPress.com

Blog Stats

  • 16,045 hits
%d bloggers like this: